10 Ağustos 2017 Perşembe

Aforizmalar 2 - Soren Kierkegaard

Danimarkalı Soren Kierkegaard'ın (5 Mayıs 1813 - 11 Kasım 1855) Aforizmaları:

*Ya sözler bireyi yaratır ya da bireyin varlık nedeni sessizliktir. s: 31
*Hiçlik hakkında o kadar çok düşünülür ki sonunda hiçlik neredeyse görülebilir. s: 52
*Başka bir ironi de ulaşmak için çabaladığı son durağın ta kendisidir. s: 113
*Kişi ironiyi bir sonuca bağlamaya çalışır çalışmaz ironi kendisini komik olarak gösterir; ama başka bir bağlamda da bireyi komiklikten kurtarır. s: 135
*Bir insanın hiçbir uzlaşmaya varamayacak iki şeyi birleştirmesi her zaman komiktir. s: 181
*Doğa derin bir alaycılıkla eğlenceyi yasla, mutluluğu üzüntüyle birleştirmiştir. s: 235
*Spekülatif Hiçlik; her an somutlaşmak için yok olur çünkü o bizzat kendi oluşturucu, yaratıcı dürtüsü olan somutluğun istemidir. Mistik Hiçlik; anlatıma dönük, aslında içerikle dolu olan bir hiçliktir. Tıpkı gecenin sessizliğinin duymasını bilen insana çok şey söylemesi gibi. İronik Hiçlik ise ironinin hortlamak ve geri dönmek için geri döndüğü ölüm sessizliğidir. s: 238
*İronist kendi çağının sınırlarının ötesine geçmiş ve ona karşı bir cephe oluşturmuştur. s: 241
*İroni hiçlikte oynayan sonsuz bir oyundur; ondan korkmaz ama buna rağmen kafasını ürkekçe yukarıya kaldırır. s: 250
*Hiçliği sürekli bir şeye karşı tasarlar ve kendisini bir şeye dayayarak ciddi olarak kurtarmak için hiçliği kullanır. Ancak kesinlikle hiçlik konusunda ciddileşmez... s: 250
*Aradığı şeyin aslında tam da arayışının içinde olduğunu fark edemedi; buraya bakmayı reddettiği için de bir türlü bulamaz aradığını. s: 252
*İronist son derece sıkıcı bir kişiyle benzerlikler taşır ama kendi üzerinde durup, şiirsel yaratıma devam ettiği olumsuz özgürlüğü korur. Bunun sonucu olarak ironist genellikle hiçliğe ulaşır. s: 261
*Hiçbir şey olmama ironi tarafından geçerli kılınan şiirsel tavırlar ve söylemlerden biridir, üstelik bunların en saygınıdır. Hiçbir şey olmamanın kendi içinde tutarlı olduğu gerçeğiyle zaten sezdirilen bir sonsuz şiirsel özgürlük, daha da olumlu bir şekilde ifade edilir çünkü ironik birey son durağı olan hiçliğe gelmeden önce çok sayıda belirlemeyi olasılık biçiminde gezmiş, her birinin içinde şiirsel olarak yaşamıştır. s: 260
*İronist içine kapalı ve havalıdır; insanoğlunun önünden geçip gitmesini izler, kendisine arkadaş bulamaz. Her şey ironist için yalnız şiirsel gerçekliğe sahiptir. Hatta o şiirsel bir yaşam sürer. s: 263
*İronist son derece soyut, metafizik ve estetik bir biçimde yaşar... Hayat onun için bir oyundur ve dikkatini en çok çeken şey bu oyunun dahiyane akışıdır.
*Tanrı sürekli olarak kendisini hiçliğin içine yerleştirir, ardından geri alır, sonra bir daha yerleştirir... s: 295

KIERKEGAARD, SOREN, İroni Kavramı, Çev: Sıla Okur, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003

 
* Ne olursa olsun kendinle yüzleş çünkü seni değiştirecek şey asıl kendindir. s: 5
* Çaresizliğin en sık karşılaşılan şekli asıl kendiniz olamamanızdır. s: 8
* Zamanla söyleyecek daha az şeyim olduğunu fark ettim. Sonunda tamamen sessizliğe büründüm ve dinlemeye başladım. Sessizliğim içinde Tanrı'nın sesini keşfettim. s: 9
* Büyüklük şu ya da bu olmak değil kendin olmaktır. s : 9 
* Yaşadığımız yer nefes aldığımız yer değil, aşık olduğumuz yerdir. s: 10
* Hayat çözülmesi gereken bir problem değil, tecrübe edilmesi gereken bir deneyimdir. s: 11
* Akıl azaldığı oranda kaygı da azalır. s: 13
* Kalabalıkların biriktiği yerde gerçeği bulamazsınız. s: 22
* Çelişkileri olmayan bir düşünür duyguları olmayan bir aşığa benzer: saçma sapan bir sıradanlık. s: 23
* Benim hüznüm şu ana kadarki en sadık aşkımdır. s: 33
* Büyük bir hüznün içinde hayatı sevdim çünkü hüznümü seviyorum. s: 62
* Sessizlik yürekten gelir. s: 62 
* Çektiğim acılar benim kalelerimdir. s: 62
* Peki ya dünyadaki her şey bir yanlış anlaşılmaysa? Ya kahkahalarımız aslında gözyaşlarımızsa? s: 63
* Keder, insanın bağrına saplanmış bir ok gibidir. Geyik oktan kaçmak için ne kadar kuvvetli koşarsa, ok o kadar derine saplanır. s: 74
* En kolayı ölmektir, zor olan yaşamak. s: 83
* Hiçbir vakit aşkın ilk zamanları kadar güzel değildir. O öyle bir zamandır ki her buluşma, her bakış insanı mutlu edecek bir şeyler getirir. s: 85
* Benim sadece bir dert ortağım var, o da gecenin sessizliği. Peki neden benim dert ortağımdır bu gecenin sessizliği? Çünkü o hep sessiz kalır. s: 95 

KIERKEGAARD, Kendinizi Sevmeyi Unutmayın, Aforizmalar, çev: Emre Murat Bozer, Aylak Adam Yayınları, İstanbul, 2016
----------------------------------------

*Çok gururlu olmayan hiçbir kadın nasıl seveceğini bilemez. Fakat çok gururluysa o zaman dünyanın tüm mağrifeti ve kurnazlığı bile onu aldatamaz. s: 40
*Trajik kahraman evrenseli ifade etmek için kendinden feragat eder. İman şövalyesi, birey olmak için evrenselden feragat eder. s: 67
*Yalnızca tanıklık eden açıkca ilan eder ki hiç kimsenin, en değersiz kişinin bile başkasının şefkatine ihtiyacı yoktur. s: 71
*Etik deneyime başvurmaz; deneyim gülünç olanların en gülüncüdür. Deneyim insanı akıllı etmekten çok deli eder. Etik değerlerle alay etmez. Çelimsiz kahramanın omuzlarına müthiş bir sorumluluk yükler. s: 76
*Estetik gizlilik gerektirir ve bunu ödüllendirir. Etik açıklık gerektirir ve gizliliği cezalandırır. Gizlilik ve sessizlik içtenliğin özellikleridir.. s: 77 

KIERKEGAARD, SOREN, Korku ve Titreme, Diyalektik Lirik, Çev: N. Ekrem Düzen, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990
-------------------------------

*'Kaygı'nın nesnesi, 'korku'dan farklı olarak, hiçliktir. s: 10
*Hiçlik kaygıyı doğurur. Bu masumiyetin derinlere saklı sırrı ve kaygının kendisidir. Tin, düşsel olarak,, kendi etkinliğini yansıtır, bu etkinlik hiçliktir, masumiyet de her zaman kendi dışındaki bu hiçliği görür. s: 55
*Kaygı düş gören tinin nitelik kazanmasıdır. s: 55
*Tin sığlaştıkça kaygı da azalır. s: 56
*Shelling de bir muğlaklık içindedir, çünkü doğaya yayılmış bir melankoliden, tanrısallığa yayılmış bir depresyondan söz eder. s: 72
*Özgürlük, olanağın kaygısında, olanağın hiçliğinde, ya da kaygının hiçliğinde kendisini kendisi için açığa vurur. s: 89
*Ruhun taşıdığı ağır yük, söze döküldüğünde geçmişe ait bir şey olur.  s: 99
*Dahi, kendi içinde her şeye kadirdir. Bu haliyle dünyanın tümünü yerinden oynatabilir. Düzenin sağlanması için, yanında bir öğe belirir; bu da bir hiçlik olan Yazgı'dır... Dahi hiç kimsenin kavrayamayacağı bir anlamsızlığa da mahkumdur. s: 111 ...O insanlarla değil, varoluşun esrarıyla savaşır. s: 113
*Dahi başkalarına ne benzer, ne de onlar gibi olmakla yetinir; ama başkalarını hakir gördüğü için değil, kendisi üzerine yalın bir biçimde düşündüğü için. Bu durumda ne başkalarını ne de onların yapacağı açıklamaları dikkate alır. s: 119
*Doğruluk insanı özgür kılar. s: 149
*Sanat edebi hayatın sezilmesidir. s: 162
*Başkalarının bilgelik dediği şeyler yalnızca gevezelikten ibarettir. s: 168

KIERKEGAARD, SOREN, Kaygı Kavramı, Çev: Türker Armaner, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003
-----------------------------

*Aylaklık hiçbir şekilde öyle kötülüğün anası değildir; aksine, tamamen yüce bir hayat tarzıdır. Yeter ki insan sıkılmasın. Aylaklık elbette insanın servetini kaybetmesine yol açabilir, fakat yüce gönüllü insan böyle tehlikelerden korkmaz; onun korktuğu sıkılmaktır.  s: 57 Bütün kötülüklerin anası sıkıntıdır, uzak durulması gereken de odur. Aylaklık bir kötülük değildir hatta aylaklık hissinden yoksun her insan  bu özelliğiyle ancak bilincinin insanlık seviyesine henüz yükselmediğini gösterir... Aylaklık tin dünyasına aittir. s: 58
* Her şeyden yürüyerek uzaklaşabilirim. s: 88
*...Birey, kendisiyle çelişen binbir türlü bir şey olacağına acı çekip kendisiyle uyumlu olmayı tercih edecektir. s: 260
*Aşk açısından bakıldığında iyi anlaşılmalıdır ki her ekleme bir çıkarmadır, ne kadar eklenirse o kadar eksiltilir. s: 265

KIERKEGAARD, SOREN, Kahkaha Benden Yana, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.

*****Bu sayfadaki düzenlemenin ve seçimlerin tüm hakları yazara aittir. Sadece kaynak gösterilerek, yazar adı ve orijinal sayfanın aktif linki belirtilerek alıntı yapılabilir ve paylaşılabilir. Nalan Yılmaz adıyla tüm yazılar 'Creative Commons Attribution Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License' altında tescillidir.   2008-2017 Creative Commons License

0 yorum :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...